Disclaimer

Omroep Reclame Nederland besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de ORN website. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Omroep Reclame Nederland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op orn.nl.

 

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, zoals alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan ORN. Overname van informatie, teksten of illustraties is niet toegestaan. Voor commercieel gebruik is daarvoor een toestemming van ORN vereist.

 

Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. ORN is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van virussen. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar sites van derden. Head to Head is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van de ze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

 

Bezoekers van deze internetsite, die door middel van de op deze internet aangeboden communicatiemiddelen persoonsgegevens, informatie of ideeën in welke vorm dan ook verstrekken, verklaren dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaren ORN voor de aanspraken van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen die uit deze verstrekking voortkomen. Het voorstaande geldt niet ten aanzien van verstrekte persoonsgegevens. In het onderstaande privacy statement leest u hoe ORN uw persoonsgegevens behandelt.

 

Door ORN verstrekte informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het al dan niet in gewijzigde vorm openbaarmaken, verveelvoudigen, verspreiden en/of het verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

In sommige gevallen zal ORN gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de gebruikte browser of het computer operating system, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Tijdens een bezoek aan de site kunnen daarom zogeheten ‘cookies’ op uw systeem geplaatst worden, tenzij de browserinstellingen dit voorkomen. Raadpleeg de Help-functie van uw Internet browser voor verdere details. Met de cookies verzamelde informatie wordt niet gekoppeld aan eventuele door u verstrekte persoonsgegevens.